Hvor ofte skal en Quooker serviceres? Service & vedligeholdelse

Der er ikke et fast serviceinterval, men alt efter behov kan du forvente at beholderen skal serviceres efter 2 til 5 år pga. tilkalkning af beholder/slanger.

Vi har generelt hårdt vand i det meste af Danmark. Det betyder, at der igennem tid ophober sig kalk i din Quooker. Langt det meste af denne kalk falder til bunds i beholderen, og gør ingen skade. Det er først når der ophobes så store mængder, at flowet igennem beholderen formindskes, at det bliver nødvendigt at tømme den for kalk. Kalken kan i nogle tilfælde også sætte sig i slangerne.

En PRO3-beholder vil med et gennemsnitsforbrug på ca. 3 liter om dagen typisk kalke til i løbet af 3-5 år.

En COMBI-beholder, som normalt har et større dagligt forbrug, kalker typisk til i løbet af 2-3 år.


Læs mere om mulighederne for service af din Quoooker.