Hvor ofte skal en Quooker serviceres? Service & vedligeholdelse

Vi anbefaler et serviceinterval der ligger imellem 2 til 5 år, alt efter behov.

Der er 2 primære årsager til at din Quooker behøver service:

  • Tilkalkning af beholder/slanger – Vi har generelt hårdt vand i det meste af Danmark. Det betyder, at der igennem tid ophober sig kalk i din Quooker. Langt det meste af denne kalk falder til bunds i beholderen, og gør ingen skade. Det er først når der ophobes så store mængder, at flowet igennem beholderen formindskes, at det bliver nødvendigt at tømme den. Kalken kan i nogle tilfælde også sætte sig i slangerne.

Ved et gennemsnitsforbrug på ca. 3 liter om dagen, kalker en PRO3 beholder typisk til i løbet af 3-5 år. En COMBI beholder med større forbrug om dagen kalker typisk til i løbet af 2-3 år.

  • HiTAC filteret - Kapaciteten på HiTAC filteret varierer alt efter vandkvalitet og forbrug. Ved et gennemsnitsforbrug på ca. 3 liter om dagen, anbefaler vi at HiTAC filteret udskiftes minimum hvert 5 år.


Læs mere om mulighederne for service af din Quoooker.