Hvordan får jeg kogende vand ud af hanen? Sikkerhed

Alle Quooker-haner er sikrede med en dobbelt-tryk-drej betjeningsknap. Takket være denne betjeningsknap giver en Quooker-hane aldrig kogende vand ved et tilfælde. Du skal først trykke to gange på betjeningsknappen og derefter dreje. Først herefter strømmer der kogende vand ud af hanen.

For nemt at tappe en 2. kop te kan du efter brugen af kogendevands-funktionen inden 3 sekunder betjene kogendevands-funktionen ved at trykke på betjeningsknappen kun én gang og derefter dreje.

På grund af den unaturlige tryk-drej bevægelse er risikoen for at komme til at åbne kogendevands-hanen ‘ved et uheld’ meget lille. Trods alle de her nævnte sikkerhedsforanstaltninger bør brugeren af Quooker-systemet i almindelighed tage hensyn til risiciene i forbindelse med kogende vand.

Sørg for, at børn ikke bruger hanen som legetøj, og lad ikke børn uden opsyn betjene og/eller rengøre apparatet.

Se mere i videoen nedenfor eller læs mere om sikkerhed her.