Hvornår og hvordan udskiftes filteret i CUBE? CUBE info før køb

CUBE køleenheden giver et lyd- og lyssignal efter ca. 12 måneder for at indikere, at filteret skal udskiftes.

Det anbefales af hygiejniske årsager at filteret i CUBE udskiftes hver 12. måned, uanset hvor meget vand der forbruges i tidsperioden. Har CUBE ikke været været brugt i en længere periode, anbefales det ligeledes at skifte filteret. Filteret fjerner bakterier fra vandet, hvilket er med til at forbedre vandets smag og duft. Det er vigtigt at skifte filteret for at holde vandet bakteriefrit.

"Snooze" lyden

Lydsignalet, der indikerer at filteret skal skiftes, kommer hver gang der tappes vand fra CUBE, men kan slukkes midlertidigt ("snooze"). Det gøres med et kort tryk på knappen, der blinker rødt, under skydelåget på toppen af CUBE. Den midlertidige afbrydelse af signalet varer i 72 timer. I mellemtiden kan du bestille et nyt filter.

Nyt filter til CUBE bestilles via Quooker Service-shoppen

Montering af filter

Under skydelåget på toppen af CUBE sidder filterhuset med filteret i. Tryk den sorte knap på siden af filterhuset ind, træk filterhuset op, drej filteret af, drej det nye på og sæt filterhuset på plads igen. Sørg for at filterhuset trykkes helt ned på plads, så den sorte knap giver et klik. Ellers kommer der ikke filtreret vand ud af CUBE. Tap vand fra CUBE i 20 sekunder og tjek, at der ikke efterfølgende ligger vand ved filterhuset.

Når filteret er skiftet, skal service-timeren nulstilles, så der går 12 måneder før CUBE igen minder om at skifte filter. Nulstillingen udføres ved at holde knappen under skydelåget nede i 5 sekunder. CUBE afgiver et lydsignal og det røde lys slukkes herefter.

Det brugte filter kan genbruges

Plastikken fra det brugte filter kan genanvendes, hvis filteret bortskaffes korrekt til genbrug som plastaffald.