Alt, hvad du skal vide, hvis du oplever fejl på din Quooker Fejl på hane/beholder

Hvis du oplever, at der er en fejl på din Quooker, kan der være forskellige forklaringer. I denne artikel guider vi dig til, hvad årsagen kan være, og hvad du kan gøre for at udbedre de problemer, du oplever med din Quooker – eller alternativt til at få den fikset hos os.

MIN QUOOKER DRYPPER
Hvis din Quooker drypper, skal du først og fremmest forsøge at finde frem til, hvad der drypper, og hvor det drypper fra.

DRYP UD AF HANEN
Hvis det drypper ud af hanen, og din Quooker er med en Fusion- eller Flex-hane, skal du prøve at finde ud af, om det er det kogende vand eller brugsvandet, som det drypper fra.

Start med at lukke for det kogende vand – det gør du ved at lukke for vandet til Quooker-beholderen.

Har din installation en åben sikkerhedsventil, kan du benytte håndtaget på sikkerhedsventilen til at lukke for vandet. Her er det vigtigt at få den helt lukket, ved at du skruer den helt i bund. Når du har fået lukket for vandet, skal trykket tages fra systemet. Det gør du ved at åbne for det kogende vand på hanen. Stopper det efterfølgende med at dryppe, er det magnetventilen på beholderen, der ikke lukker korrekt.

Hvis du har en separat kogende hane, skal du kigge i afsnittet ‘Fremmedlegeme i magnetventilen’ herunder, for så kan det hænge sammen med, at der er kommet et fremmedlegeme i magnetventilen.

Har du allerede taget trykket af din Fusion- eller Flex-hane som beskrevet ovenfor, og drypper din hane stadig, kan der være tale om en defekt kartouche, altså selve indmaden i hanen, som sidder skjult inde i hanens top, hvor grebet også er fastgjort. Har du mistanke om, at dette er problemet med din Quooker, skal du udfylde vores kontaktformular for at få yderligere hjælp.

FREMMEDLEGEME I MAGNETVENTILEN
Er der kommet et fremmedlegeme i magnetventilen på din Quooker, kan resultatet være, at din kogende vandhane står og drypper. I de fleste tilfælde kan problemet afhjælpes ved, at du “motionerer” ventilen. Måden, du gør det på, er at åbne og lukke hurtigt gentagne gange – gerne over 20 – for det kogende vand. Ved at motionere ventilen på denne måde kan du nemlig være heldig, at du får skyllet fremmedlegemet ud af ventilen. Hjælper det ikke, og drypper din Quooker stadig, skal du udfylde vores kontaktformular for yderligere hjælp.

Få gode råd til vedligeholdelse af Quooker

DRYPPER UNDER BORDET
Kommer dryppene ikke ud af hanen, men i stedet under bordet lige under hanen, skyldes det oftest en af to ting. Der kan være tale om en defekt kartouche, altså en defekt i hanens indmad, eller årsagen kan være en utæthed, der hvor koldt- og varmtvandsslangerne er skruet på armaturet. Dryp under køkkenbordet kan også indikere, at Quookeren er installeret forkert. Er din installation helt ny, kan årsagen til drypperiet være en manglende o-ring på koldt- og varmtvandsslangerne eller manglende tilspænding af slangerne. Hvis det er en ældre installation, er der højst sandsynligt tale om en tæret eller defekt slange. I det tilfælde skal du kontakte os via vores kontaktformular for at få tilsendt et par nye pakninger.

Find vores kontaktformular her.

VAND PÅ BORDET ELLER VED ARMATURET
Hvis der ligger vand rundt om dit armatur eller oven på bordet, kan det skyldes en utæt kartouche, altså at en af de indre komponenter i hanen er gået i stykker, eller det kan skyldes en utæt haneventil, hvis du har en af vores klassiske haner.

I udgangspunktet er det meget almindeligt, at der samler sig vand omkring armaturet, så derfor er det vigtigt at være helt sikker på, om vandet kommer udefra eller indefra. Du kan eventuelt prøve at tørre alt op og derefter binde et stykke køkkenrulle om armaturet. Bliver det vådt indefra, skyldes utætheden en defekt kartouche.

Udfyld vores kontaktformular for at få hjælp til dette problem.

QUOOKER SPRUTTER
Sprutter din Quooker lidt? Det er der faktisk en ganske god grund til. Vandstrålen fra en Quooker er nemlig iltet, så i stedet for at den kommer ud i en massiv stråle, kommer vandet ud i et let spray. Det sikrer, at du kan strejfe vandet med minimal risiko for, at du bliver skoldet.

Oplever du derimod, at din Quooker er begyndt at sprutte mere end tidligere, er det formentlig på grund af tilkalkning af enten beholderen eller hanetuden. I det tilfælde bør du starte med at afkalke hanetuden i husholdningseddike, og hvis det ikke løser problemet, skal din Quooker-beholder formentlig til service.

Læs også: Sikkerhed i Quooker – er det farligt med kogende vand i vandhanen?

MIN QUOOKER BLINKER
Hvis din Quooker blinker eller lyser rødt, kan det skyldes en række forskellige ting. I nogle tilfælde vil du kunne løse problemet ved at genstarte din Quooker. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte service ved at udfylde vores service-kontaktformular.

Læs alt om, hvad du skal gøre, hvis din Quooker blinker på forskellig vis.

SÅDAN GENSTARTER DU DIN QUOOKER

  1. Sluk for din Quooker. Dette gør du ved at tilgå beholderen i dit køkkenskab og slukke på Q-knappen på toppen.
  2. Tag herefter strømstikket ud af stikkontakten, så du er sikker på, at der ikke længere er strøm til systemet.
  3. Tag det lille minijackstik ud fra beholderen. Stikket er placeret på toppen.
  4. Rengør nu stikket for snavs og fugt. Gør dette ved at tørre det efter med en klud.
  5. Sæt stikket i igen. Sørg for at skubbe det helt i bund, så det er klikket ordentligt tilbage i beholderen.
  6. Sæt strømstikket tilbage i stikkontakten, så der igen er tilført 230V til din Quooker.
  7. Tænd nu for beholderen, samme sted som du slukkede den.

Efter genstartning af din Quooker lyser både dioden på beholder og vandhane rødt – kun afbrudt af korte blink. Der kan nu gå op til 20 minutter, før du igen har kogende vand. Opvarmningstiden afhænger af din Quooker-type, og hvor mange grader vandets temperatur er faldet, mens beholderen var slukket. 

VANDET LØBER LANGSOMT UD AF MIN HANE
Hvis du oplever, at det kogende vand er begyndt at løbe langsommere ud af din kogende hane, skyldes det formentlig en ophobning af kalk i enten beholderen eller hanetuden. Start med at lægge hanesien, det vil sige filteret i hanetuden, i husholdningseddike i nogle timer. Hvis dette ikke løser problemet, skal din Quooker-beholder formentlig til service – det vil typisk ske efter 2-5 år.

Læs mere om dine muligheder for service her.

QUOOKEREN VARMER IKKE
Der kan være forskellige årsager til, at din Quooker ikke længere varmer vandet. Det kan skyldes fejl i elektronikken og måleapparaterne eller tilkalkning af beholderen. Forsøg først at løse problemet ved at genstarte Quookeren – gerne et par gange. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte vores serviceafdeling.

MANGLENDE TRYK I DIN QUOOKER
Føler du, at vandtrykket er faldet i din Quooker gennem årene? Årsagen er formentlig tilkalkning af beholderen eller perlatoren, altså hanetuden. Prøv at lægge den i husholdningseddike nogle timer. Løser dette ikke problemet, skal du kontakte serviceafdelingen.