CUBE-køleenheden larmer Fejl på CUBE

CUBE har en ventilator der kører hele tiden, den bør man ikke kunne høre så længe køkkenskabet er lukket. Hvis det er ventilatoren larmen kommer fra, kan det hjælpe at rense den.

Når kompressoren kører, er CUBE i gang med at nedkøle vandet. Den vil starte efter hver aftapning af koldt vand. Man kan godt høre når kompressoren kører. 42db lyder lidt højere end et alm. køleskab, hvis man har åbent ind til CUBE. Står CUBE i et køkkenskab med lukket låge, vil lydniveauet være meget lavere.

Hvis larmen kommer fra pumpen, i forbindelse med at man tapper vand med brus, kan det skyldes falsk luft i pumpen. Det kan lyde som bankelyde. Det er ufarligt og forsvinder af sig selv, i forbindelse med almindelig brug. Man kan evt. tappe 2-3 liter afkølet/filtreret vand for at fremskynde processen.

En Co2 gennemskylning kan i mange tilfælde også afhjælpe dette problem.