Hvor sidder serienummeret? Generelt

Når du kontakter vores serviceafdeling, skal vi bruge serienummeret på din beholder med kogende vand.

Alle Quooker-serienumre består af et eller flere bogstaver efterfulgt af en række tal.

Beholdere med kogende vand

Du finder dit serienummer på et klistermærke i toppen af beholderen lige under det røde låg. Klistermærket kan se ud på to måder, som vist på nedenstående billeder, hvor serienummeret er markeret med en rød cirkel:

Beholder med serienummer markeret - Den nye type klistermærkeBeholder med serienummer markeret - Den gamle type klistermærke

CUBE og haner

Der er også et serienummer på bagsiden af CUBE køleenheden. På alle nyere Quooker-haner står hanens serienummer på en mærkat på den ledning, der sættes i beholderen med kogende vand.

Serienummer på CUBE køleenhedSerienummer på Quooker-hane