Hvor sidder serienummeret? Generelt

Når du kontakter vores serviceafdeling, skal vi bruge serienummeret på din beholder med kogende vand og hanen.

Alle Quooker-serienumre består af et eller flere bogstaver efterfulgt af en række tal.

Hvor er serienummeret på beholdere med kogende vand?

Du finder dit serienummer på et klistermærke i toppen af beholderen lige under det røde låg. Klistermærket kan se ud på to måder, som vist på nedenstående billeder, hvor serienummeret er markeret med en rød cirkel:

Beholder med serienummer markeret - Den nye type klistermærkeBeholder med serienummer markeret - Den gamle type klistermærke

Hvor sidder serienummeret på haner?

På alle nyere Quooker vandhaner står hanens serienummer på en mærkat, som enten sidder på den sorte ledning med minijack-stikket eller den armerede slange til kogende vand. Du kan finde begge ved at se, hvad der forbinder din hane til beholderen med kogende vand. Eksemplerne nedenfor viser med rød ring, hvor serienummeret findes:

Serienummer på Quooker-hane i to linjerSerienummer på Quooker-hanens signalkabelSerienummer på Quooker-hanens armerede slange

Hvor sidder serienummeret på CUBE køleenhed?

Find CUBE køleenhedens serienummer på klistermærket på bagsiden. Se den røde ring på billedet:

Serienummer på CUBE køleenhed