Hvor sidder serienummeret? Generelt

Når du kontakter vores serviceafdeling, skal vi bruge serienummeret på din beholder med kogende vand og hanen.

Alle Quooker-serienumre består af et eller flere bogstaver efterfulgt af en række tal.

Hvor er serienummeret på beholdere med kogende vand?

Du finder dit serienummer på et klistermærke i toppen af beholderen lige under det røde låg. Klistermærket kan se ud på to måder, som vist på nedenstående billeder, hvor serienummeret er markeret med en rød cirkel:

Beholder med serienummer markeret - Den nye type klistermærkeBeholder med serienummer markeret - Den gamle type klistermærke

Hvor sidder serienummeret på haner og CUBE køleenhed?

På alle nyere Quooker-vandhaner står hanens serienummer på en mærkat på enten den sorte ledning eller den armerede slange, der begge tilsluttes beholderen med kogende vand. Der er også et serienummer på bagsiden af CUBE køleenheden. Se den røde ring på billedet:

Serienummer på Quooker-haneSerienummer på CUBE køleenhed