Der kommer ikke vand fra CUBE Fejl på CUBE

Kommer der ikke vand fra en CUBE køleenhed, kan det skyldes forskellige ting, som nemt kan kontrolleres. Der er en god chance for at alt virker som det skal, når nedenstående tjekliste er gennemgået:

  1. Kontrollér at der er åbnet for vandtilførslen på CUBE stopventilen. Den blå hane over A'et på Figur 1 skal pege i samme retning som slangen der fører vand til CUBE.
  2. Tjek at filterhuset, der sidder under skydedæksel på toppen af CUBE enheden (Fig. 2), er trykket helt i bund. Dette gøres ved at tage filterhuset op og trykke det helt i bund igen. Hvis filterhuset ikke er trykket helt ned så den sorte plastlås til filterhuset klikker i indgreb, kan det filtrerede vand ikke komme ud af CUBE enheden.
  3. Der skal komme en lyd af hvislende luft ved montering af CO2-flaske. Lyden stopper så snart CO2-flasken bliver strammet hårdt til på CO2 trykregulatoren (Fig. 3 hvid plastdel).
  4. I nogle tilfælde kan ventilen på flasken sidde fast, så der ikke åbnes for CO2. Dette opdages ved manglende hvislende lyd. For at afhjælpe dette, skrues CO2-flasken af igen og ventilen i toppen af flasken aktiveres med en hård genstand, indtil der kommer CO2 ud af flasken. Herefter skrues flasken på regulatoren igen.
  5. Kontrollér om CO2-flasken er tom. En fyldt CO2-flaske vejer ca. 1180 gram og en tom vejer ca. 800 gram.
  6. Afbryder-kontakten (rød kontakt, Fig. 4) på bagsiden af CUBE enheden skal stå på ”on” efter CO2 gennemskylningen er foretaget. Kontakten står til "on" når 1-tallet på kontakten er trykket ind.

Figur 1: Quooker CUBE installation

Figur 1

Figur 2: Filterhuset under skydedæksel på toppen af CUBE

Figur 2

Firgur 3: Trykreducer og CO2-flaske

Figur 3

Figur 4: Afbryder på bagside af CUBE enhed

Figur 4

 Afbryder på bagside af CUBE enhed