Vand med brus har lavt/intet flow Fejl på CUBE

Hvis der er normalt flow på det afkølede vand uden brus og blåt lys på CUBE lyser normalt, kan problemet skyldes at CO2-flasken er tom, eller ved at være tom. Det kan tage mange dage med lavt flow, inden flowet stopper helt.

Det kan også skyldes at der er slukket for pumpen/kompressoren på kontakten bag på CUBE. Kontakten er rød og har et 0 og et 1-tal. 1-tallet skal være trykket ind for at der er tændt.

Hvis det er en ny installation, så tjek at alle slanger er monteret som anvist i monteringsvejledning. Se også FAQ-artiklen Intet vand fra CUBE.