Kan bakterier overleve i Quooker-beholderen? Bakteriefrit

Nej. Det kogende vand i Quooker-beholderen opbevares under tryk ved 108 grader. Ved denne temperatur dør de bakterier, der kommer ind med det kolde vand fra vandværket.

Beholderen med kogende vand har desuden et HiTAC® filter, som renser vandet for forureninger såsom smagsstoffer, okker, partikler (sand, småsten osv.), bakterier, klor og kemikalier, og forbedrer vandkvaliteten. Filtret er et aktivt kulfilter og rigtig mange pesticider i drikkevandet kan fjernes med aktivt kul. Det kan dog ikke fjerne alle typer pesticider.

Er ekstra kogning nødvendig, hvis vandværket advarer om bakterier?

Nej. Det sker af og til, at et vandværk må bede sine kunder koge drikkevandet før brug, fordi der eksempelvis er fundet colibakterier (tarmbakterier) eller lignende forurening i vandet. Ofte lyder anbefalingen, at man for at få bakteriefrit drikkevand skal koge vandet i mindst to minutter før brug. Det behøver du ikke gøre med det kogende vand fra din Quooker, da vandet allerede har været kogt tilstrækkeligt.

Nogle vandværker anbefaler ikke kogende vandhaner som værn mod bakterier. Det skyldes bl.a. at nogle kogende vandhaner fra andre producenter ikke leverer vand, der har opnået en tilstrækkelig høj temperaturpå mindst 100 °C. Med en Quooker kan du være helt tryg ved at bruge kogt vand fra hanen, da vandet opbevares ved 108 °C.

Med PRO3, den mest almindelige Quooker-beholder, kan du tappe op til 3 liter kogende vand ad gangen. Du kan tydeligt se og høre på vandstrålen, når kapaciteten er opbrugt, og du skal vente på, at beholderen varmer op igen. Med PRO3-beholderen vil alt vand igen være gennemkogt efter et kvarter. Bruger du kun mindre mængder kogevand ad gangen, skal du ikke bekymre dig om at vente på, at det gennemkoges.