<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Vedligeholdelse

Tips og pleje til din hane

  • Rengør med en våd, opvredet klud. Tør derefter hanen med et tørt viskestykke.
  • Rå messing kan poleres med en lille mængde Brasso. Vær forsigtig med ikke at få Brasso ind i hanen, ved tryk-drej-greb og pindgreb, det kan skade hanens elektronik og dækkes ikke af garantien.
  • Bruneret messing kan vedligeholdes med et bruneringskit. Der ydes ikke garanti på forhold vedrørende farveændringer.
  • Du må ikke bruge rengøringsmidler, da opløsningsmidler kan ødelægge hanens elektronik. Sådanne skader vil ikke være dækket af garantien.