<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Sådan virker den

Lær at bruge en Quooker

En Quooker består af én hane over bordet og én beholder under bordet for at kunne tappe kogende vand. Det kolde og varme vand betjenes som på et almindeligt blandingsbatteri med et pindgreb. 

For at tappe kogende vand, skal du trykke to gange på det runde betjeningsgreb og derefter dreje grebet mod uret. Du slukker for vandet ved at dreje betjeningsgrebet tilbage.

  • Det kogende vand kommer fra en beholder på tre eller syv liter.
  • Alle Quooker-haner er børnesikrede med et dobbelt-tryk-drej betjeningsgreb.  
  • Når der tappes kogende vand, lyser ringen på betjeningsgrebet rødt. 

Afkølet vand med eller uden brus

Det afkølede vand med og uden brus kommer fra CUBE køleenhed. CUBE har en CO2-flaske tilsluttet, som giver kulsyre til det afkølede vand. CUBE kræver tilslutning til beholderen med kogende vand og fungerer altså ikke uden at du har en Quooker-hane med kogende vand. 

Du tapper vand med brus ved at trykke ned på betjeningsgrebet og dreje det. For afkølet vand uden brus tryk ned på betjeningsgrebet, hold det nede i to sekunder og drej grebet.

  • Med CUBE leveres gratis 1 CO2-flaske, som rækker til ca. 60 liter vand brus.
  • Refill af CO2-flasker klares nemt og fragtfrit igennem vores webshop. 
  • Når der tappes afkølet vand med brus lyser ringen på betjeningsgrebet blåt.
  • Når der tappes afkølet vand blinker ringen på betjeningsgrebet blåt.