<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Sådan virker det


En komplet Quooker-løsning består af en vandhane på køkkenbordet og en beholder med kogende vand, under køkkenbordet. Du kan vælge mellem tre beholdere, til forskellige behov. Tilføjes en CUBE køleenhed, kan du også tappe afkølet vand med og uden brus. 

Sådan gør du

Det kolde og varme vand betjenes som på et almindeligt blandingsbatteri med et pindgreb. For at tappe kogende vand, skal du trykke to gange på det runde betjeningsgreb og derefter dreje grebet mod uret. Du slukker for vandet ved at dreje betjeningsgrebet tilbage. Når der tappes kogende vand, lyser ringen på betjeningsgrebet rødt.

Det afkølede vand med og uden brus kommer fra CUBE køleenhed, som har en CO2-flaske tilsluttet, der giver kulsyre til det afkølede vand. CUBE kræver tilslutning til beholderen med kogende vand og fungerer ikke uden at du har en Quooker-hane med kogende vand. Tap vand med brus ved at trykke ned på betjeningsgrebet og drej det, ringen på betjeningsgrebet lyser blåt. For afkølet vand tryk ned på betjeningsgrebet, hold det nede i to sekunder og drej grebet, som vil blinke blåt.