<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

EPD Certifikat

Bæredygtighed er en del af vores DNA, og vi har indført EPD-certificering på vores produkter, som gør, at vi kan dele data om deres miljømæssige livscyklusaftryk. Her kan du læse mere om Quookers certificeringer.

Quooker har indført en miljømærkningsordning, kendt som EPD (Environmental Product Declaration). EPD'en fungerer som et omfattende og uafhængigt produktpas, der registrerer og rapporterer transparente data om Quookers produkters miljømæssige livscyklusaftryk. Målet er at give forbrugerne en bedre forståelse af, hvordan Quooker-produkter påvirker miljøet i alle deres faser.

EPD'erne er i fuld overensstemmelse med ISO 14025-standarderne og følger også EN 15804, især når det drejer sig om byggeprodukter, tjenesteydelser og processer, der er relateret til Quooker.

Kernen af hver EPD er en omfattende livscyklusvurdering (LCA), der tager højde for alt – fra råmaterialeudvinding og produktion til produktets brug og endelige bortskaffelse. Dette inkluderer også vurderingen af transportvejenes påvirkning på miljøet.

Quooker bestræber sig på at udvide antallet af produkter, der har en EPD, for at sikre endnu større gennemsigtighed og sammenlignelighed af deres produkters miljøpåvirkning. Deres engagement i at levere bæredygtige og miljøvenlige løsninger forbliver en prioritet, da de fortsætter med at arbejde for en mere ansvarlig fremtid.