<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Problemer med CUBE

Der kommer ikke vand fra CUBE

 • Kontrollér vandtilførslen til CUBE.
 • Kontrollér, at alle vandfunktioner på armaturet virker.
 • Kontrollér, at jackstik-kablet er monteret korrekt.

Afkølet vand er ikke afkølet

 • Kontrollér, at CUBE er tændt.
 • Utilstrækkelig ventilation kan betyde, at kompressoren bliver for varm og ikke fungerer korrekt. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i skabet. Sluk eventuelt for CUBE og lad den afkøle i 30 minutter.
 • Ved installation tager det ca. to timer, inden CUBE er klar til brug.

For lidt brus i vandet

 • Kontrollér i menuen, at CO2 niveauet er sat til 100% og ikke 50 %.
 • Nedsat flow af vand med brus kan skyldes, at CO2-flasken er tom eller er ved at være tom.
 • Lavt CO2 niveau kan også skyldes, at vandet ikke er nedkølet tilstrækkeligt. Ved installation tager det ca. to timer, inden CUBE er klar til brug. Hvis man har tømt CUBE ved at tappe to liter vand med brus, kan der gå op til 40 minutter.

CUBE larmer

 • CUBE har en konstant kørerende ventilator. Hvis det er her, larmen kommer fra, kan det hjælpe at rense ventilatoren ved at slukke for CUBE og støvsuge bagsiden af CUBE.
 • Når kompressoren kører, nedkøles vandet. Det sker efter aftapning af afkølet vand. Lydniveauet svarer til et køleskab. Står CUBE i et aflukket skab vil lydniveauet være lavere.
 • Larm ved aftapning af vand kan skyldes fejl på pumpen. Kontakt vores support via kontaktformularen.

Display viser "E9"

 • Kontrollér vandtilførslen til CUBE.
 • Kontrollér, at trykreduceren er sat til "Åben".

Display viser fejlkoder

 • "E" plus nummer i displayet er en fejlkode. Kontakt vores support via kontaktformularen.