<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Energibesparelse med Quooker

Sparer jeg energi ved at slukke for min Quooker om natten?

Nej, det gør du ikke. Quooker-beholderen er isoleret med højvakuumisolering, hvilket betyder, at standby-energiforbruget svarer til kun 10W. Det kan derfor ikke svare sig at slukke for beholderen om natten, da samme mængde af energi vil bruges, når beholderen skal genstartes om morgenen.

Sparer jeg energi ved at slukke for min Quooker, når jeg er på ferie?

Ja, hvis du er væk i mere end en uge, så kan det godt betale sig, at du slukker for din Quooker og CUBE.

Hvad er standbyforbruget på en Quooker?

Beholderen har et standbyforbrug på 10W. Det betyder, at når Quooker ikke benyttes, så bruger den ca. 0,24kWh pr. døgn i standby.

Hvad er standbyforbruget på en CUBE?

CUBE køleenhed bruger 5W i standby. Det betyder, at når CUBE ikke benyttes, så bruger den ca. 0,12kWh pr. døgn i standby.

Hvad er den årlige standbypris på en Quooker med/uden CUBE?

Ved en kWh-pris på 2 kr. pr. kWh vil en beholder koste omkring 175 kr. årligt i standby (0,24kWh * 2 kr./kWh * 365 dage). Hertil skal tilføjes 87,6 kr. årligt for CUBE køleenhed.

Ved en kWh pris på 5 kr. pr. kWh vil en Quooker-beholder koste omkring 438 kr. årligt i standby (0,24kWh * 5 kr./kWh * 365 dage). Hertil skal tilføjes 219 kr. årligt for CUBE køleenhed.

Hvordan kan jeg beregne mine omkostninger?

Hvis du antager, at du med en PRO3-beholder bruger 2,5L kogende vand om dagen, svarer det til 108kWh pr. år. Dertil vil standbyforbruget være 87,5kWh pr. år. Sammenlagt er det 195,5kWh pr. år.

Ved 2 kr. pr. kWh betyder det en omkostning på 391 kr. årligt.

Ved 5 kr. pr. kWh betyder det en omkostning på 977,5 kr. årligt.

Hvad gør Quookers beholdere specielle?

Højvakuumisoleringsteknologien, der anvendes i alle Quooker-beholdere, har opnået energimærke A på energimærket. Vores beholdere er isoleret med en patenteret teknologi, der gør varmetabet meget lavt. Til sammenligning har en elkedel et stort varmetab, og man koger normalt meget vand, som man aldrig bruger. Du behøver således ikke have et særligt stort forbrug af kogende vand, før standbyforbruget på en Quooker er tjent ind.

Er beholderne energimærket?

Ja, det er de via en EU-forordning omhandlende køkkenkedler fra september 2015. Både COMBI og COMBI+-beholderne tilhører XXS-kategorien for mindre elektroniske vandvarmere med lagerbeholdere til køkkener. De er blevet tildelt energimærke A. 

Hvorfor har Quooker COMBI og COMBI+ beholderne energimærkning A?

Energimærket tildeles beholderen ud fra dens energieffektivitet. En elektrisk enhed kan maksimalt opnå en energieffektivitet på 40 % pga. det energitab, der opstår ved energiproduktion. Det energitab (ikke udnyttelse af energi), som en enhed har, i dette tilfælde Quooker-beholderens standbyforbrug, reducerer denne effektivitet yderligere.

En Quooker-beholder er udstyret med en isolerende kappe, og energitabet er derfor kun 10 watt. Dette giver Quooker-beholderne en energieffektivitet på 36%, og resulterer i energimærke A for COMBI og COMBI+ beholderne i XXS-kategorien.

Hvorfor har Quooker PRO3-B og PRO7 beholderne ikke energimærkning A?

Disse beholdere leverer kun kogende vand. EU har ikke udarbejdet retningslinjer for energimærkning af kogende vandbeholdere uden varmtvandsfunktion. PRO-beholderne bruger dog samme isoleringsteknologi som COMBI-beholderne og bruger kun 10 watt på standby. De er derfor lige så energieffektive som COMBI-beholderne, men det er ikke muligt at få et energimærke på disse beholdere.

Hvad er det årlige energiforbrug for COMBI og COMBI+?

COMBI og COMBI+ bruger 511kWh om året, når der tappes vand efter ”tappemønsteret”, som er beskrevet i EU-forordningen.

Er der blevet ændret noget på Quooker COMBI-beholderne for at opnå A-mærket?

Nej. Hos Quooker har vi altid fokuseret på at være energirigtige. COMBI-beholderne er derfor verdens første varmtvandsbeholdere med højvakuumisolering. Dette bidrager til minimalt energitab og gør beholderen økonomisk i brug. I 2015 blev der indført en europæisk forordning, der dækker over køkkenmaskiner, og i den forbindelse fik beholderne energimærket A. Vi taler om de første varmtvandsbeholdere i verden med højvakuumisolering, og beholderne er den mest energieffektive varmtvandsforsyning, man kan have i sit køkken.