<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Udskiftning af beholder

Har du fået ny beholder med kogende vand til din Quooker, kan du finde vejledning i nedenstående PDF-vejledninger og video-guides. Du kan se, hvordan du afmonterer den gamle beholder og monterer den nye.

PRO3-VAQ B

COMBI +

COMBI

COMBI + E

COMBI E

PRO3-VAQ

PRO3-VAQ E