<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Udskiftning af vandhane

Har du fået ny Quooker-hane, kan du finde vejledning til udskiftning i videoerne her. Se hvordan du afmonterer den gamle vandhane og monterer den nye.

Flex

Fusion / Fusion Classic

Nordic / Classic Nordic

Nordic blandingsbatteri