<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Køb CO2 til CUBE

Hvad skal jeg købe?

Har du ikke købt CO2-flasker før, skal du købe en CO2-startpakke med fire CO2-flasker til 749 kr. Prisen dækker både CO2-indhold, fragt og flaskepant. 

Efterfølgende skal du købe CO2-refill til 449 kr. Her betaler du kun for CO2-indhold og for fragt begge veje. Vi sender dig fire fulde CO2-flasker, hvorefter du sender fire tomme flasker tilbage med det vedlagte retur-label.

Når du køber refill-pakken, reserverer vi 749 kr. på dit kort, men frigiver de sidste 300 kr. igen, når du inden 14 dage fra modtagelsen af de fulde flasker sender fire tomme flasker retur.

Hvordan skiftes CO2-flasken?

Se video eller læs vejledningen:

  • Drej den tomme CO2-flaske ud af gevindet i plastikholderen (CO2-trykreduktionsventilen).
  • Drej den fulde CO2-flaske ind i gevindet indtil den ikke kan strammes yderligere.

Det er vigtigt at den strammes grundigt for at sikre tæt tilslutning.
Det er normalt at høre en hvislende lyd under tilslutning.