Køb af CO2-flasker

Gå til Quooker service-shop for at købe CO2-flasker, så du kan lave vand med brus fra kulsyre med din Quooker CUBE køleenhed. Du kan læse alt om bestilling af CO2 og returnering af tomme CO2-flasker på service-shoppen.