Krav til installation af Quooker CUBE køleenhed

For at kunne installere CUBE skal der være:

(Ovenstående links går til uddybende afsnit nedenfor)

Bemærk derudover, at din Quooker-hane og beholder med kogende vand begge skal være kompatible med CUBE. Tjek her om det er tilfældet. Det følgende forholder sig ikke til installation af hane og kogende beholder, som skal udføres før installation af CUBE.

Illustration af CUBE installeret med en FLEX-hane og PRO3-beholder:

Vand

 • CUBE skal tilsluttes koldt vand ved at det medfølgende T-stykke installeres på dit eksisterende vandudtag til den kolde hane.
 • Der medfølger også en trykreducer, som skal monteres foran T-stykket for at sikre, at vandtrykket ikke overstiger de 4 bar, som CUBE er lavet til at kunne håndtere.
 • Ved pladsmangel i skabet, kan det være nødvendigt f.eks. at montere en vinkel på den eksisterende VVS-installation.
 • Der skal kunne lukkes for vandet under installationen. Det gøres typisk ved hjælp af Ballofix-haner i vaskeskabet. Kontrollér at dine Ballofixer virker, da de kan sidde fast. Virker de ikke, skal du kunne lukke for vandet et andet sted.
 • Det er en forudsætning, at din VVS-installation er lovligt udført.

Strøm

 • CUBE skal tilsluttes en 230V stikkontakt med jord, ligesom den kogende beholder.
 • Har du kun én stikkontakt tilgængelig, eller er alle stikkontakter på samme sikringsgruppe, kan du undgå problemer ved at købe en Quooker energifordeler og tilslutte dit udstyr igennem den.
 • Det er en forudsætning, at din el-installation er lovligt udført.

Plads

CUBE har de mål, der er anført i illustrationen, men du skal være opmærksom på, at der også skal være plads til ventilation og til at tilslutte en CO2-flaske, hvilket gør de reelle pladskrav større.

 • CO2-flasken gør, at der kræves et par centimeter ekstra i højden, ligesom den kræver plads enten på siden af eller foran CUBE-enheden. Se skemaet længere nede.
 • Ventilationsbehov og slanger gør, at der skal tillægges ca. 10 cm i dybden. Se uddybning*.

CUBE med CO2-flasken monteret

Højde, ved front/sidemonteret CO2-flaske430 mm
Bredde, ved sidemonteret CO2-flaske295 mm
Dybde, ved frontmonteret CO2-flaske425 mm

I skemaet har vi angivet, hvor meget det samlet fylder, når CO2-flasken monteres på henholdsvis siden eller fronten af CUBE-enheden. Husk stadig at tillægge 10 cm i dybden til ventilation.

Bemærk at der kræves ekstra plads i bredden/dybden og højden, når CO2-flasken skal skiftes, da denne skal vippes af CUBE-enheden.

* Luftcirkulation bag CUBE

Der skal være luft bag CUBE-køleenheden, så der kan skabes tilstrækkelig luftcirkulation til at CUBE kan komme af med varmen. Derfor skal der lægges mindst 10 cm til den dybde, der fremgår af illustrationen. Herved tages der også højde for, at der skal være plads til de slanger og ledninger, der stikker ud bag på CUBE-enheden.

Ventilation

 • Køkkenskabet, hvor CUBE installeres, skal være tilstrækkeligt ventileret for at sikre optimal drift.
 • Ventilatoren bag på CUBE må ikke tildækkes eller spærres.
 • CUBE må ikke stå på et blødt underlag eller andet, der kan spærre for luftcirkulation, da der suges luft ind via undersiden af CUBE.
 • Der skal være minimum 10 cm fri plads til luftcirkulation bagved CUBE.
 • For at sikre luftcirkulation i skabet anbefaler vi, at der laves fire huller med en diameter på 10 cm. To i øvre og to i nedre del af skabets bagvæg (se figur 1).
 • Er køkkenskabets bagvæg tæt på en væg, vil de fire huller i bagvæggen ikke skabe tilstrækkelig ventilation. Lav i så fald to huller på 10 cm i diameter i køkkenskabets bundplade i stedet for de to huller i bagvæggens nedre del (se figur 2).

Figur 1:

Figur 2:

Egnet placering

 • CUBE-enheden og CO2-flasken skal placeres opretstående (må ikke ligge ned under brug).
 • CUBE-enheden forbindes til Quooker-hanen via den kogende beholder. Der medfølger en slange på 90 cm, som skal gå fra CUBE-enheden til den kogende beholder.
 • CUBE-enheden kan evt. placeres eksempelvis i et andet skab end den kogende beholder, så længe de kan forbindes via slangen på 90 cm og det også er muligt at fremføre koldt vand og strøm til CUBE.
 • Slangen mellem CUBE-enheden og den kogende beholder kan ikke forlænges, men det er muligt at forlænge afstanden fra den kogende beholder til hanen med en forlængerslange, som fås i længderne 30, 60 og 150 cm.
 • Der skal i placeringen af CUBE tages hensyn til, at CO2-flasken skal kunne skiftes (flasken er tom når der er tappet ca. 60 liter vand med brus). Ligeledes skal filtret kunne skiftes (en gang årligt) ved at åbne skydelågen oven på CUBE-enheden og trække filteret ud. Det anbefales desuden, at placeringen gør det nemt at bruge kontakten og rengøre ventilatoren (ved årlig støvsugning) på CUBE-enhedens bagside.

Har du spørgsmål?

Du finder flere oplysninger om installation i instalationsvejledningen, som også følger med, når du køber CUBE. Find nyeste version af den her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 25 20 40. Tryk dig igennem til serviceafdelingen for svar på tekniske spørgsmål.