<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Installation af PRO3 B beholder

Videoen viser Fusion-hanen og standard-beholderen med kogende vand.

Installation af CUBE køleenhed

Videoen viser montering af CUBE efter installation af hane og beholder.