Sådan udskiftes filteret i CUBE Fejl på CUBE

Når du har købt et nyt filter via Quooker Service-shoppen skal det monteres ved at gøre følgende:

Montering af filter

Under skydelåget på toppen af CUBE sidder filterhuset med filteret i. Tryk den sorte knap på siden af filterhuset ind, træk filterhuset op, drej filteret af, drej det nye på og sæt filterhuset på plads igen. Sørg for at filterhuset trykkes helt ned på plads, så den sorte knap giver et klik. Ellers kommer der ikke filtreret vand ud af CUBE. Tap vand fra CUBE i 20 sekunder og tjek, at der ikke efterfølgende ligger vand ved filterhuset.

Når filteret er skiftet, skal service-timeren nulstilles, så der går 12 måneder før CUBE igen minder om at skifte filter. Nulstillingen udføres ved at holde knappen under skydelåget nede i 5 sekunder. CUBE afgiver et lydsignal og det røde lys slukkes herefter.

Det brugte filter kan genbruges

Plastikken fra det brugte filter kan genanvendes, hvis filteret bortskaffes korrekt til genbrug som plastaffald.