<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Ofte stillede spørgsmål

Er din beholder kompatibel med et servicekit?

Sammenlign serienummer med numrene i listen herunder. Hvis serienummeret på din beholder er lavere end det listede nummer for din beholdertype, har du mulighed for at købe et gør-det-selv kit.

Servicekit til COMBI / COMBI+ beholdere.

Servicekit til PRO3 / PRO7 beholdere.

Hvad koster en Quooker i drift?

Standby-forbrug på kun 10 watt

Strømregningen løber ikke løbsk selvom du konstant har øjeblikkelig adgang til kogende vand. En Quooker-beholder med kogende vand har et standby-forbrug på kun 10 watt, hvilket cirka svarer til en WiFi-router.

Sammenligner du med en elkedel, så kan en Quooker faktisk nemt vise sig at være billigere i drift. Med en elkedel koger du ofte mere vand, end du har brug for. Desuden sker det ofte, at man sætter vandet over, men glemmer det igen, så der skal bruges mere strøm på at koge det samme vand igen.

Med en Quooker tapper du lige præcis den mængde vand, du har brug for, og modsat elkedlen er der næsten intet varmetab fra Quooker-beholderen på grund af dens patenterede vakuumisolering. Netop varmetab er grunden til at de fleste andre måder at koge vand på kræver mere energi end en Quooker.

Læs mere om hvordan du sparer energi med Quooker.

Kalk i vandet kan give behov for service

Den hyppigste årsag til servicebehov er tilkalkning af beholderen og slangerne på grund af det hårde vand, vi har i Danmark. Alle apparater, der varmer vand, samler kalk, og med tiden vil også din Quooker-beholder komme til at indeholde mere og mere kalk. Det gør, at din Quooker fra tid til anden skal serviceres.

Ved et gennemsnitsforbrug på cirka tre liter om dagen, kalker en PRO3-beholder typisk til i løbet af tre til fem år. COMBI-beholderen, som har et større forbrug per dag, fordi det kogende vand også anvendes til det varme brugsvand, kalker typisk til i løbet af to til tre år, og denne beholdertype skal derfor serviceres oftere.

Vi har udviklet et koncept kaldet SWOP hvor du kan få din beholder byttet til en nyrenoveret beholder, som vi har fjernet kalken fra og gjort klar til brug igen. Til nogle beholdere findes der også et service-kit, som gør at du selv kan rense beholderen for kalk. Vi anbefaler dog SWOP, som også sikrer dig et års garanti på den "nye" beholder.

Læs mere om beholderombytning med SWOP.

Kan jeg selv installere?

En Quooker må installere af alle, når blot det er muligt at tilslutte den til lovligt udført strøm- og vandforsyning. De fleste vælger dog at få en professionel til at montere. Du kan se installationsprocessen i videoerne på vores side med vejledning til installation.

Kan blødgøringsanlæg bruges med Quooker?

Blødgøringsanlæg må gerne benyttes i kombination med Quooker-produkter, såfremt de er drikkevandsgodkendte eller overholder EU's krav til fødevarekontaktmaterialer. Bemærk dog følgende.

Ved installation af et anlæg til blødgøring af vand i private hjem, vil man for det meste opleve en større eller mindre forandring af vandets smag alt efter hvor i landet man bor og får sit drikkevand fra.

I enkelte tilfælde kan kombinationen af Quooker CUBE og blødgøringsanlæg have den effekt, at det kolde drikkevand fra CUBE får en dårlig smag. Dette kan undgås ved at blødgøringsanlægget føres uden om køkkenet.

De to års produktgaranti for Quooker-produkter vil fortsat gælde, når der tilsluttes et drikkevandsgodkendt blødgøringsanlæg. Dog forbeholder Quooker sig ret til at afvise reklamationer på produkter, som viser symptomer på et defekt blødgøringsanlæg.

Hvordan vedligeholder jeg?

Følg vejledningen på denne side.

Hvordan får jeg kogende vand ud af hanen?

Alle Quooker-haner er sikrede med en dobbelt-tryk-drej betjeningsknap. Takket være denne betjeningsknap giver en Quooker-hane aldrig kogende vand utilsigtet. Du skal først trykke to gange på betjeningsknappen og derefter dreje. Først herefter strømmer der kogende vand ud af hanen.

For nemt at tappe en 2. kop te kan du efter brugen af kogendevandsfunktionen inden 3 sekunder betjene kogendevandsfunktionen ved at trykke på betjeningsknappen kun én gang og derefter dreje.

På grund af den unaturlige tryk-drej bevægelse er risikoen for at komme til at åbne for det kogende vand ved et uheld meget lille. Trods alle de her nævnte sikkerhedsforanstaltninger bør brugere af Quooker-haner i almindelighed tage hensyn til risiciene i forbindelse med kogende vand. Sørg for, at børn ikke bruger hanen som legetøj, og lad ikke børn uden opsyn betjene og/eller rengøre apparatet.

Se mere om Quooker-hanens sikkerhedsfunktioner i videoen.

Er vandet fra hanen virkelig 100 °C varmt?

Ja. Det kogende vand opvarmes i en beholder under tryk, og derfor er det muligt at opbevare det ved en temperatur på over 100 °C. Quookers patenterede vakuumisolering af beholderen gør endda, at vandet kan opbevares over kogepunktet med meget lidt varmetab.

Den høje opbevaringstemperatur sikrer, at vandet er helt sterilt. Vandets temperatur vil falde til 100 °C, når det løber ud af hanen, og når vandet kommer i kontakt med en kande eller kop, vil temperaturen være cirka 93 °C. Perfekt til te og kaffe. Desuden forbedrer kulstoffiltret i beholderen vandets renhed og smag.

Skal min Quooker slukkes under ferie?

Vi anbefaler, at du slukker din Quooker, når du tager på ferie. Beholderen slukkes med tænd/sluk-knappen øverst på beholderen, som er formet som et Q. På ældre beholdere sidder tænd/sluk-knappen til højre bag på den røde skærm ved siden af stikket til LED-ledningen.

Når du kommer hjem fra ferie, bør du skylle beholderen igennem én gang, før du tager den i brug.

Hvorfor findes der ikke et servicekit til alle beholdere?

Nyere Quooker-beholdere har en teknisk forbedring på indløbssystemet, der øger tidsintervallet imellem servicebehov. Forbedringen betyder, at kalken har meget sværere ved at sætte sig fast i indløbsslangen. Dermed har din Quooker en længere levetid.

Denne ændring i konstruktionen betyder desværre samtidig, at det ikke længere er muligt selv at udføre service på beholderen med et servicekit. Du kan i stedet benytte SWOP, når din beholder trænger til service. Derved sikrer du dig også et års garanti på den "nye" beholder, hvorimod garantien bortfalder, hvis du selv åbner beholderen.

Med SWOP-konceptet har vi sat serviceringen af beholdere i system, hvilket betyder, at vi kan tilbyde en nyserviceret beholder magen til din egen, nemt og hurtigt og med fokus på en bæredygtig genanvendelse af beholderne.

Se de forskellige former for SWOP vi tilbyder.

Hvor finder jeg serienumre på hane, beholder og CUBE?

Følg vejledningen på denne side for at finde serienumre på haner, beholdere og CUBE.

CUBE køleenhed

Virker alle Quooker-haner med CUBE?

Alle de kogende vandhaner og beholdere, som Quooker sælger nu, virker med CUBE.

Dermed kan du også købe en hvilken som helst Quooker-vandhane med kogende vand nu og senere tilkøbe CUBE køleenheden. Du kan altså godt opgradere senere og gå fra tre til fem slags vand fra samme hane uden at skifte vandhanen.

Har du en Quooker-løsning købt før 2019, som du vil opgradere med CUBE, skal du tjekke, om din hane og beholder er kompatible med CUBE. Tjek det her.

Hvornår skal CO2-flasken skiftes?

En CO2-flaske rækker til ca. 60 liter danskvand. Når mængden af brus i vandet bliver mindre og vandet løber langsommere, er det tegn på, at flasken med CO2 er ved at være tom. Når CO2-flasken er helt tom, tilføres der ikke brus til vandet. Køb CO2 her.

Hvornår og hvordan udskiftes filteret?

Har du en Quooker CUBE med filter, vil den efter et år give et lyd- og lyssignal for at indikere, at filteret skal udskiftes. Det anbefales af hygiejniske årsager at filteret i CUBE udskiftes hver 12. måned, uanset hvor meget vand der forbruges i tidsperioden. Har CUBE ikke været været brugt i en længere periode, anbefales det ligeledes at skifte filteret. Filteret fjerner bakterier fra vandet, hvilket er med til at forbedre vandets smag og duft. Det er vigtigt at skifte filteret for at holde vandet bakteriefrit.

Du kan starte med at "snooze" lyden

Lydsignalet, der indikerer at filteret skal skiftes, kommer hver gang der tappes vand fra CUBE, men kan slukkes midlertidigt ("snooze"). Det gøres med et kort tryk på knappen, der blinker rødt, under skydelåget på toppen af CUBE. Den midlertidige afbrydelse af signalet varer i 72 timer. I mellemtiden kan du bestille et nyt filter.

Køb et nyt filter

Nyt filter til CUBE kan bestilles her.

Sådan udskiftes filteret i CUBE

Under skydelåget på toppen af CUBE sidder filterhuset med filteret i. Tryk den sorte knap på siden af filterhuset ind, træk filterhuset op, drej filteret af, drej det nye på og sæt filterhuset på plads igen. Sørg for at filterhuset trykkes helt ned på plads, så den sorte knap giver et klik. Ellers kommer der ikke filtreret vand ud af CUBE. Tap vand fra CUBE i 20 sekunder og tjek, at der ikke efterfølgende ligger vand ved filterhuset.

Når filteret er skiftet, skal service-timeren nulstilles, så der går 12 måneder før CUBE igen minder om at skifte filter. Nulstillingen udføres ved at holde knappen under skydelåget nede i 5 sekunder. CUBE afgiver et lydsignal og det røde lys slukkes herefter.

Det brugte filter kan genbruges

Plastikken fra det brugte filter kan genanvendes, hvis filteret bortskaffes korrekt til genbrug som plastaffald.

Kan mængden af CO2/brus i vandet justeres?

Den nye version af CUBE har to CO2-niveauer: 100% og 50%. Du indstiller niveauet via touch-displayet. Ønsker du at få en fornemmelse af mængden af brus i vandet, kan du besøge en af vores forhandlere, der har CUBE i udstillingen.

Kan temperaturen på vandet justeres?

Nej, temperaturen kan ikke justeres. Vandet i Quooker CUBE køleenheden har en temperatur på ca. 5-7 grader når det er fuldt afkølet.

Hvordan sikres tilstrækkelig ventilation?

Køkkenskabet, hvor Quooker CUBE køleenheden installeres, skal være tilstrækkeligt ventileret for at sikre optimal drift. Ventilatoren bag på CUBE må ikke tildækkes eller spærres og der skal være minimum 10 cm fri plads til luftcirkulation bagved CUBE.

For at sikre luftcirkulation i skabet anbefaler vi, at der laves fire huller med en diameter på 10 cm. To i øvre og to i nedre del af skabets bagvæg (se figur 1 nedenfor).

Er køkkenskabets bagvæg tæt på en væg, vil de fire huller i bagvæggen ikke skabe tilstrækkelig ventilation. Lav i så fald to huller på 10 cm i diameter i køkkenskabets bundplade i stedet for de to huller i bagvæggens nedre del (se figur 2).

Køb af CO2 til CUBE

Hvor køber jeg CO2-flasker?

Køb CO2 til Quooker CUBE via denne side.

Hvordan skiftes CO2-flasken?

Se video eller læs vejledningen:

  • Drej den tomme CO2-flaske ud af gevindet i plastikholderen (CO2-trykreduktionsventilen).
  • Drej den fulde CO2-flaske ind i gevindet indtil den ikke kan strammes yderligere.

Det er vigtigt at den strammes grundigt for at sikre tæt tilslutning.
Det er normalt at høre en hvislende lyd under tilslutning.

Hvornår og hvordan skal jeg returnere de tomme flasker?

Når du køber refill-pakken, har du 14 dage fra modtagelse af fulde flasker til at sende dine tomme flasker retur. Det er gratis når du bruger den medfølgende returlabel og afleverer pakken på posthuset eller i en pakkeboks. Returnerer du ikke flaskerne rettidigt, trækker vi penge for flaskerne også (ikke kun indholdet), svarende til det fulde beløb, der er reserveret: 749 kr. inkl. moms. Kontakt os hvis du ikke får returneret rettidigt, men ønsker at returnere CO2 flasker.

Kan jeg købe CO2-flaskerne i fysiske butikker?

Nej, du kan kun købe CO2-flasker i denne webshop. Der er skærpede lovkrav vedrørende CO2-flasker under tryk, og derfor distribueres flaskerne alene fra vores online shop.

Hvornår hurtigt leverer I mine CO2-flasker?

Vi afsender normalt inden for 1-3 hverdage. Vi sender med Post Nord pakkepost, hvilket betyder, at du som regel har pakken første hverdag efter afsendelse. Er du ikke hjemme til at tage imod pakken, kan der gå en dag ekstra før du kan hente den på posthuset.

 

Er der gratis fragt inkluderet i prisen?

Ja, du betaler hverken ekstra for at få fulde CO2-flasker tilsendt eller for at returnere de tomme. Der medfølger et returlabel med refill-flaskerne, så du efter modtagelse kan returnere de tomme flasker uden ekstra omkostninger. Pakken med de fulde flasker sendes direkte hjem til dig (kan afhentes på posthuset, hvis du ikke er hjemme).

Hvorfor reseverer i 749 kr. når jeg køber refill til 449 kr.?

For at sikre at vi får betaling for flaskerne, hvis du ikke returnerer fire flasker i forbindelse med refill-køb, reserverer vi 300 kr. ekstra for flaskerne. Det gør det samtidig nemt for dig, hvis du er kommet til at bestille refill selvom du ikke har fire flasker at returnere. Så slipper du for rykkere og besvær, for du skal ikke foretage dig yderligere for at betale for flaskerne. Returnerer du flaskerne, hæver vi kun 449 kr. og sletter reservationen af resten, når vi har registreret, at dine tomme CO2-flasker er kommet retur.

Er jeg forpligtet til at returnere CO2-flaskerne?

Ja, CO2-flaskerne er Quookers ejendom og skal returneres når du er færdig med dem, så de kan blive genanvendt. Ligesom med det pant-system, du kender fra øl og sodavand, så betaler du for selve CO2-flaskerne og kan få pengene tilbage når du returnerer dem.

Kan jeg købe eller returnere et andet antal flasker end fire?

Nej, vi sælger kun CO2-flasker i pakker med 4 stk. Ligeledes beder vi dig om altid at returnere 4 flasker ad gangen. Returnér tomme flasker i den kasse, du modtager de nye flasker i. Kassen sikrer korrekt transport af 4 flasker. Forsøg ikke at tape flere flasker på  siden af kassen eller lignende. Har du brug for at købe eller returnere f.eks. 8 flasker, så håndteres de som 2 pakker a 4 flasker. Skal du returnere 8 flasker, beder vi dig afsende dem som to separate pakker med hver deres portolabel.

Hvad med den femte flaske (den der fulgte med CUBE)?

Du modtager og returnerer fire CO2-flasker ad gangen, men får også én CO2-flaske sammen med din nye Quooker CUBE køleenhed. Vi anbefaler at du bestiller en pakke CO2-flasker straks når du modtager din Quooker CUBE køleenhed, og bestiller en refill-pakke når du tager den sidste fulde flaske fra pakken. Således har du altid en fyldt CO2-flaske, som du kan bruge af, imens du afventer pakken fra os.

Kan jeg bruge CO2-flasker som ikke er fra Quooker?

Quookers originale CO2-flasker er testet og tilpasset til køleenheden CUBE, så de sammen fungerer optimalt. Vælger du at montere en uoriginal CO2-flaske, risikerer du både at skade gevindet på CUBE-enhedens trykreducer og selve CO2-flasken. Du kan også opleve, at kulsyren ikke kan komme ud af flasken.

Hvis du har en flaske fra et andet mærke monteret og ønsker hjælp fra vores serviceafdeling, vil vi bede dig tilkoble en original Quooker CO2-flaske på systemet før vi kan hjælpe dig.

Original
CUBE køleenhed og den originale Quooker CO2-flaske er lavet til at passe sammen. For at opnå et godt resultat, når du tapper danskvand eller laver dine egne sodavand, anbefaler vi kun at anvende originale CO2-flasker.

Garanti
Vores CO2-flaske er designet specielt til CUBE køleenhed, og derfor er skader forårsaget af brug af en uoriginal kulsyrepatron ikke dækket af vores garanti.

Sikkerhed
For Quooker er sikkerheden altid i højsædet. CO2-flasker, der fremstilles for Quooker, overholder alle regler for trykbeholdere. De testes ved hver påfyldning og genopfyldning for at sikre, at de opfylder alle sikkerhedskrav. Hvis flasken håndteres korrekt, er risikoen for at flasken sprænger derfor minimal.

Kvalitet
Vi anvender kulsyre fra naturlige føde- og drikkevarekilder (E290) med en renhed på 99,9 % v/v min.