<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Problemer med CUBE

Vand med brus har lavt flow

Hvis der er normalt flow på det afkølede vand uden brus og blåt lys på CUBE lyser normalt, kan problemet skyldes at CO2-flasken er tom, eller ved at være tom. Det kan tage mange dage med lavt flow, inden flowet stopper helt.

Det kan også skyldes at der er slukket for pumpen/kompressoren på kontakten bag på CUBE. Kontakten er rød og har et 0 og et 1-tal. 1-tallet skal være trykket ind for at der er tændt.

Hvis det er en ny installation, så tjek at alle slanger er monteret som anvist i monteringsvejledning. Se også under "Der kommer ikke vand fra CUBE".

Der kommer ikke vand fra CUBE

Kommer der ikke vand fra en CUBE køleenhed, kan det skyldes forskellige ting. Følg denne guide (PDF), som gennemgår de ting, du skal tjekke, hvilket som regel afhjælper problemet.

For lidt bobler i vand med brus

Quookers køleenhed CUBE leverer vand med blid brus. Det er ikke hensigten, at vandet skal virke hårdt pumpet med CO2. Hvis du oplever, at mængden af brus er lavere end normalt, skal du tjekke følgende.

Tom CO2-flaske
Hvis flowet af vand med brus er nedsat, kan det skyldes at CO2-flasken er tom eller ved at være tom. Det kan tage mange dage med lavt flow inden flowet helt stopper.

Vandet ikke nedkølet
Jo koldere vandet er, des mere CO2 kan der bindes i vandet. Man kan derfor kun vurdere CO2-niveauet i vandet, når det er helt afkølet (5-10 grader). Ved en ny installation, skal man påregne at der kan gå op til 2 timer, inden CUBE er klar til brug. Hvis man har tømt enheden ved at tappe 2 liter vand med brus, kan der gå op til 40 minutter.

Hvis der er for lidt bobler i vand med brus, kan det ofte afhjælpes ved at lave en CO2-gennemskylning.

Vandet fra CUBE er ikke koldt

Temperaturen bør ligge på cirka 5-7 grader.

  • Kontrollér at der er tændt for kompressoren på kontakten bag på CUBE (1-tallet skal være trykket ind).
  • Hvis ventilatoren bag på CUBE ikke kører, kan den ikke komme af med varmen. Tjek at der er luft omkring og under CUBE og at ventilatoren ikke er fyldt med støv og skidt.
  • Hvis der er meget varmt i køkkenskabet, kan det skyldes utilstrækkelig ventilation. Det kan forsage at ventilator kører i længere end 5 minutter. Hvis den gør det, kan det tyde på at kompressoren er blevet for varm. Sluk for CUBE og lad den afkøle i 30 minutter.
  • Ved en ny installation skal man påregne at der kan gå op til 2 timer inden CUBE helt afkølet.

CUBE larmer

CUBE har en ventilator der kører hele tiden, den bør man ikke kunne høre så længe køkkenskabet er lukket. Hvis det er ventilatoren larmen kommer fra, kan det hjælpe at rense den.

Når kompressoren kører, er CUBE i gang med at nedkøle vandet. Den vil starte efter hver aftapning af koldt vand. Man kan godt høre når kompressoren kører. 42db lyder lidt højere end et alm. køleskab, hvis man har åbent ind til CUBE. Står CUBE i et køkkenskab med lukket låge, vil lydniveauet være meget lavere.

Hvis larmen kommer fra pumpen, i forbindelse med at man tapper vand med brus, kan det skyldes falsk luft i pumpen. Det kan lyde som bankelyde. Det er ufarligt og forsvinder af sig selv, i forbindelse med almindelig brug. Man kan evt. tappe 2-3 liter afkølet/filtreret vand for at fremskynde processen. En CO2-gennemskylning kan i mange tilfælde også afhjælpe dette problem.

CUBE blinker rødt og bipper

CUBE køleenheden med filter vil efter et års brug begynde at bippe og blinke rødt som på videoen nedenfor. Lyd- og lyssignalet indikerer, at CUBE-enhedens filter skal udskiftes. 

Denne alarm kommer i forbindelse med at du tapper afkølet vand med/uden brus og stopper igen efter nogle minutter.

Du kan slå advarselslyden fra midlertidigt ("snooze") i 72 timer og fortsætte med at bruge CUBE, men det anbefales af hygiejniske årsager at filteret i CUBE udskiftes hver 12. måned.

Læs hvordan du slukker alarmen, køber nyt filter og udfører filterskift i FAQ'en "Hvornår og hvordan udskiftes filteret i CUBE?"