<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Problemer med hanen

Kogende vand løber langsomt

Afhængig af vandets hårdhed i dit område, vil gennemstrømningen af vand reduceres med tiden, fordi der aflejres kalk.

Hanesien (perlator) skal regelmæssigt afkalkes. Det kan du nemt gøre selv: Drej metalhylstret for enden af tuden løs med hånden og læg sien i blød i husholdningseddike i et par timer.

Hvis afkalkning af hanesien ikke hjælper, kan det være tid til et serviceeftersyn med afkalkning af beholderen. Det vil typisk være efter 3-5 år (for COMBI-beholdere 2-3 år) afhængig af hvor hårdt vandet er hos dig.

Du har flere forskellige muligheder for at få udført service af din Quooker-beholder, bl.a. ved at ombytte din beholder med en kalkfri beholder.

Blinker den røde diode på hanen, kan det også indikere, at det er tid til service af din Quooker. Læs om de forskellige typer blink.

Håndtaget på hanen går stramt

Der kan være flere årsager, hvis du oplever at din Quooker-hane har et stramt håndtag. Dvs. hvis enten dreje-grebet til kogende vand (kaldet ”push-turn”) eller pind-grebet til varmt og koldt vand virker trægt eller ligefrem sidder fast.

Forkert rengøring

Ofte er problemet enten manglende rengøring eller brug af rengøringsmidler, som hanen ikke kan tåle. Læs om korrekt rengøring af Quooker-vandhaner.

Fremmedlegemer

Træg betjening af det håndtag, der bruges for at få koldt og varmt vand, kan også skyldes fremmedlegemer, der kommer ind via vandrøret. Det kan især ske, hvis der ikke er monteret en pakningsi, som forhindrer fremmedlegemer i at nå frem til hanens kartouche. Pakningssier følger med alle nye Quooker-haner.

Reparation

Problemer med begge slags betjeningsgreb kan muligvis repareres på vores værksted, så kontakt os gerne for tilbud på reparation.

Intet sker når håndtaget drejes

Hvis der ikke sker noget, når du drejer på grebet til kogende vand ("push-turn") så prøv følgende:

1: Kontrollér at beholderen til kogende vand er tændt. Du tænder/slukker med knappen øverst på beholderen (formet som et Q).

2: Kontrollér strømforsyningen til beholderen.

3: Kontrollér at hanens minijack-stik er tilsluttet korrekt (sidder ved det røde låg på beholderen).

Hjælper det ikke, så kontakt vores serviceafdeling ved at udfylde vores kontaktformular.

Quooker-hanen sprøjter

Vandstrålen fra en Quooker er ikke en massiv stråle. Et af de unikke kendetegn ved Quooker-hanen er, at vandet er iltet. Derfor er vandstrålen mere som en spray af vand. Nogle vil opfatte det som at den sprøjter og at det må være farligt. Men faktisk forholder det sig lige modsat. Den iltede stråle øger sikkerheden, da du ikke bliver forbrændt ved kortvarig kontakt med den iltede stråle. En massiv stråle ville du nemt kunne skolde dig på.

Sprøjter din Quooker-hane mere end den har gjort tidligere, så få hjælp af os ved at bruge vores kontaktformular.

Der ligger vand rundt om hanen

Dette kan skyldes en utæt kartouche eller haneventil, hvis du har en af vores klassiske haner. Det er meget almindeligt at vand på bordet/vaskekanten samler sig om armaturet. Det er derfor vigtigt at være helt sikker på om vandet kommer udefra eller indefra. Prøv eventuelt at tørre alt op og efterfølgende binde et stykke køkkenrulle rundt om armaturet. Hvis køkkenrullen bliver våd indefra skyldes utætheden en defekt kartouche. Udfyld vores kontaktformular for at få hjælp til dette.

Det drypper ud af hanen

Hvis det drypper ud af hanen, og du har en Fusion- eller Flex-hane, skal du have fundet ud af, om det er det kogende vand eller brugsvandet det drypper fra. Hvis du har en separat kogende hane, se mere i afsnittet "Fremmedlegeme i magnetventilen" længere nede.

Start med at lukke for det kogende vand. Det gøres ved at lukke for vandet til Quooker beholderen. Hvis du har en installation med en åben sikkerhedsventil, kan du benytte håndtaget på sikkerhedsventilen til at lukke for vandet, det er vigtigt at få den helt lukket (skrues helt i bund).

Når du har lukket for vandet, skal du tage trykket fra systemet ved at åbne for det kogende vand på hanen.

Hvis det efterfølgende stopper med at dryppe, er det magnetventilen på beholderen, der ikke lukker korrekt.

Fremmedlegeme i magnetventilen (åbne/lukke funktion)

Et fremmedlegeme i magnetventilen kan resultere i at din kogende vandhane står og drypper. Det kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at ”motionere” ventilen.

Det gøres ved at åbne og lukke gentagende gange for det kogende vand. Gør det hurtigt og gerne over 20 gange. Ved at motionere ventilen på denne måde, kan man være heldig at skylle et evt. fremmedlegeme ud af ventilen. Hvis det ikke hjælper, og din Quooker stadig drypper, udfyld venligst vores kontaktformular for at få yderligere hjælp.

Defekt kartouche

Har du en Fusion eller en Flex hane, og har du taget trykket af beholderen som anvist ovenfor - og den stadig drypper, kan der være tale om en defekt kartouche. Udfyld venligst vores kontaktformular for at få yderligere hjælp.

Det drypper under bordet

Hvis det drypper under bordet, lige under hanen, kan det skyldes en defekt kartouche eller en utæthed der hvor koldt og varmt vands slangerne er skruet på armaturet. Ved helt ny installation kan det være en manglende o-ring på kold/varmt vands slangerne eller manglende tilspænding af slangerne.

Hvis det er en ældre installation, er det med stor sandsynlighed en defekt/tæret slange. Kontakt os via vores kontaktformular og få tilsendt et sæt nye pakninger.