<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Vandet er ikke kogende

Mulige årsager til at vandet fra din Quooker ikke længere er kogende

Har du brugt en meget stor mængde kogende vand, kan dette være årsagen. Med vores mest solgte beholder PRO3 kan du tappe 3 liter vand, hvorefter vandet, du tapper, først vil være kogende igen, når beholderen har haft ca. 10 minutter til at genopvarme. COMBI- og PRO7-beholderne indeholder 7 liter kogende vand og er ca. 20 minutter om at varme op på ny.

En anden årsag til at vandet ikke er kogende kan være, at beholderen er slukket. Der skal være lys i låget af beholderen med kogende vand (konstant lys når den opvarmer og pulserende lys når den er i standby og klar til brug). Kontrollér at der er strøm i strømudtaget og tryk evt. på Q'et på toppen af beholderen, som er tænd/sluk-knappen.

Hvis beholderen er gået i en fejltilstand, hvor den står og blinker, vil den heller ikke varme vandet. Læs om de forskellige typer blink her.

Hvis vandet stadig ikke er kogende, kontakt da vores serviceafdeling ved at udfylde vores kontaktformular.