Hvordan sikres tilstrækkelig ventilation til CUBE? Info om CUBE

Køkkenskabet, hvor Quooker CUBE køleenheden installeres, skal være tilstrækkeligt ventileret for at sikre optimal drift. Ventilatoren bag på CUBE må ikke tildækkes eller spærres.

Der skal være minimum 10 cm fri plads til luftcirkulation bagved CUBE.

For at sikre luftcirkulation i skabet anbefaler vi, at der laves fire huller med en diameter på 10 cm. To i øvre og to i nedre del af skabets bagvæg (se figur 1).

Er køkkenskabets bagvæg tæt på en væg, vil de fire huller i bagvæggen ikke skabe tilstrækkelig ventilation. Lav i så fald to huller på 10 cm i diameter i køkkenskabets bundplade i stedet for de to huller i bagvæggens nedre del (se figur 2).

Figur 1 Figur 2