Hvorfor blinker min Quooker – 1, 2, 3 eller 4 blink Fejl

Blinker din Quooker? Og ved du ikke hvorfor? Så er der råd at hente her i artiklen, hvor vi guider om, hvad årsagen kan være til, at din Quooker blinke.

Din Quooker kan gå i en fejltilstand, hvor den står og blinker, og det kan ske på både hanen og selve beholderen. Heldigvis – og selvom Quooker-systemet findes i flere produktvarianter – er diodens funktion og betydning den samme på tværs af sortimentet. Altså uanset hvilken model du har.

Min Quooker blinker pulserende

Hvis din Quooker blinker pulserende – nærmest som man forestiller sig en hjerterytme – er der ikke tale om en fejl på din Quooker. Tværtimod betyder den pulserende blinken, hvor lyset skiftevis er stærkt og svagt, at din Quooker står klar til brug i standby-mode.

Den pulserende blinken indikerer, at vandet og Quookeren allerede er opvarmet og klar til brug, men at systemet er gået i dvale for at spare på energiforbruget.

Min Quooker giver 2 blink

Blinker dioden på din Quooker i interval af to blink, skyldes det, at elektronikken registrerer en fejl på hanen. Årsagen til fejlen og de 2 blink kan være flere forskellige ting, men ofte kan det afhjælpe fejlen, hvis du genstarter din Quooker.

Hvordan du gør det, kan du se, hvis du følger vores vejledning til genstart af Quooker.

  1. Sluk for systemet på Q-knappen på toppen af beholderen.
  2. Tag nu 230V-stikket fra, så der ikke er kontakt mellem beholderen og stikkontakten.
  3. I toppen af beholderen finder du et minijackstik, som du skal tage ud og rense. Det gør du ved at tørre det grundigt af for fugt og snavs.
  4. Sæt nu minijackstikket tilbage i beholderen – sørg for, at stikket er skubbet helt ind i beholderen.
  5. Tilslut igen din beholder til stikkontakten (230V).
  6. Start systemet ved at trykke på Q-knappen.

Du skal vente i op til 20 minutter, før der igen er kogende vand i din Quooker-vandhane.
Løser et par gentagne genstarter af din Quooker ikke fejlen, og blinker din Quooker stadig 2 gange, sidder vi parat til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde kontaktformularen.

Læs mere om service af din Quooker 

Min Quooker giver 3+1 blink

Hvis dioden på din Quooker blinker i et interval af 3+1 blink, betyder det, at din Quooker ikke kan varme vandet. Du kan genkende fejlen, hvis beholderen og vandhanen blinker tre gange hurtigt efterfulgt af cirka et sekunds pause inden det næste blink. Herefter gentages mønstret.

Dette blinkemøsnter fremkommer når der registreres en potentiel fejl i vakuum-isolationen. I yderste konsekvens kan det betyde, at beholderen er utæt.

Kig først efter om der er spor efter vand i eller omkring beholderen. Kalkrender på siden af beholderen indikerer også utæthed. Tilse at alle tilspændinger på ind- og udgangsslanger er spændt korrekt. Hvis alt er spændt korrekt og man kan se, at vandet siver inde fra beholderen, skal beholderen skiftes.

Kontrollér også om beholderen er varm på ydersiden. Beholderen må godt være lun i toppen, men hvis beholderen er varm midt på, er vakuum-isoleringen punkteret og beholderen skal byttes.

Hvis beholderen ikke er varm, og der ikke findes tegn på udsivninger, kan du forsøge at genstarte din beholder. Hvis fejlen ikke forsvinder efter tredje genstart eller hvis du konstaterer utæthed / varm beholder, så kontakt os venligst ved at udfylde vores kontaktformular. Så hjælper vi dig med at få byttet, repareret, eller komme videre med fejlsøgningen på din beholder. Fejltilstanden kan også skyldes andre faktorer, som ligger uden for beholderen.

Min Quooker giver 4 blink

Blinker din Quooker i interval af 4 blink efterfulgt af en pause for så at blinke 4 gange igen, skyldes det, at softwaren i din Quooker registrerer en fejl i forbindelse med temperaturen i din Quooker. Som oftest kan en genstart og nulstilling af systemet fjerne fejlen –længere oppe i artiklen eller her kan du se, hvordan du gør det.

Hvis en genstart ikke fjerner fejlen, kan årsagen skyldes kalk, som forstyrrer opvarmning og måling. I den situation har du flere muligheder for at servicere din beholder. Det kan du læse mere om her.

Alternativt kan du kontakte vores serviceafdeling.

Min Quooker lyser rødt

Når du oplever, at din Quooker lyser konstant rødt uden at blinke, er det ikke en fejlmeddelelse. Det er i stedet et tegn på, at din Quooker er ved at varme mere vand op, hvis du for eksempel lige har fyldt tre gryder med kogende vand. Er det tilfældet, skal du blot vente på, at den stopper med at lyse rødt, for det betyder, at din Quooker er klar til brug.