<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Andre spørgsmål og svar

Er din beholder kompatibel med et servicekit?

Sammenlign serienummer med numrene i listen herunder. Hvis serienummeret på din beholder er lavere end det listede nummer for din beholdertype, har du mulighed for at købe et gør-det-selv kit.

Servicekit til COMBI / COMBI+ beholdere.

Servicekit til PRO3 / PRO7 beholdere.

Hvad koster en Quooker i drift?

Standby-forbrug på kun 10 watt

Strømregningen løber ikke løbsk selvom du konstant har øjeblikkelig adgang til kogende vand. En Quooker-beholder med kogende vand har et standby-forbrug på kun 10 watt, hvilket cirka svarer til en WiFi-router.

Sammenligner du med en elkedel, så kan en Quooker faktisk nemt vise sig at være billigere i drift. Med en elkedel koger du ofte mere vand, end du har brug for. Desuden sker det ofte, at man sætter vandet over, men glemmer det igen, så der skal bruges mere strøm på at koge det samme vand igen.

Med en Quooker tapper du lige præcis den mængde vand, du har brug for, og modsat elkedlen er der næsten intet varmetab fra Quooker-beholderen på grund af dens patenterede vakuumisolering. Netop varmetab er grunden til at de fleste andre måder at koge vand på kræver mere energi end en Quooker.

Læs mere om hvordan du sparer energi med Quooker.

Kalk i vandet kan give behov for service

Den hyppigste årsag til servicebehov er tilkalkning af beholderen og slangerne på grund af det hårde vand, vi har i Danmark. Alle apparater, der varmer vand, samler kalk, og med tiden vil også din Quooker-beholder komme til at indeholde mere og mere kalk. Det gør, at din Quooker fra tid til anden skal serviceres.

Ved et gennemsnitsforbrug på cirka tre liter om dagen, kalker en PRO3-beholder typisk til i løbet af tre til fem år. COMBI-beholderen, som har et større forbrug per dag, fordi det kogende vand også anvendes til det varme brugsvand, kalker typisk til i løbet af to til tre år, og denne beholdertype skal derfor serviceres oftere.

Vi har udviklet et koncept kaldet SWOP hvor du kan få din beholder byttet til en nyrenoveret beholder, som vi har fjernet kalken fra og gjort klar til brug igen. Til nogle beholdere findes der også et service-kit, som gør at du selv kan rense beholderen for kalk. Vi anbefaler dog SWOP, som også sikrer dig et års garanti på den "nye" beholder.

Læs mere om beholderombytning med SWOP.

Kan jeg selv installere?

En Quooker må installere af alle, når blot det er muligt at tilslutte den til lovligt udført strøm- og vandforsyning. De fleste vælger dog at få en professionel til at montere. Du kan se installationsprocessen i videoerne på vores side med vejledning til installation.

Kan blødgøringsanlæg bruges med Quooker?

Blødgøringsanlæg må gerne benyttes i kombination med Quooker-produkter, såfremt de er drikkevandsgodkendte eller overholder EU's krav til fødevarekontaktmaterialer. Bemærk dog følgende.

Ved installation af et anlæg til blødgøring af vand i private hjem, vil man for det meste opleve en større eller mindre forandring af vandets smag alt efter hvor i landet man bor og får sit drikkevand fra.

I enkelte tilfælde kan kombinationen af Quooker CUBE og blødgøringsanlæg have den effekt, at det kolde drikkevand fra CUBE får en dårlig smag. Dette kan undgås ved at blødgøringsanlægget føres uden om køkkenet.

De to års produktgaranti for Quooker-produkter vil fortsat gælde, når der tilsluttes et drikkevandsgodkendt blødgøringsanlæg. Dog forbeholder Quooker sig ret til at afvise reklamationer på produkter, som viser symptomer på et defekt blødgøringsanlæg.

Hvordan vedligeholder jeg?

Følg vejledningen på denne side.

Hvordan får jeg kogende vand ud af hanen?

Alle Quooker-haner er sikrede med en dobbelt-tryk-drej betjeningsknap. Takket være denne betjeningsknap giver en Quooker-hane aldrig kogende vand utilsigtet. Du skal først trykke to gange på betjeningsknappen og derefter dreje. Først herefter strømmer der kogende vand ud af hanen.

For nemt at tappe en 2. kop te kan du efter brugen af kogendevandsfunktionen inden 3 sekunder betjene kogendevandsfunktionen ved at trykke på betjeningsknappen kun én gang og derefter dreje.

På grund af den unaturlige tryk-drej bevægelse er risikoen for at komme til at åbne for det kogende vand ved et uheld meget lille. Trods alle de her nævnte sikkerhedsforanstaltninger bør brugere af Quooker-haner i almindelighed tage hensyn til risiciene i forbindelse med kogende vand. Sørg for, at børn ikke bruger hanen som legetøj, og lad ikke børn uden opsyn betjene og/eller rengøre apparatet.

Se mere om Quooker-hanens sikkerhedsfunktioner i videoen.

Er vandet fra hanen virkelig 100 °C varmt?

Ja. Det kogende vand opvarmes i en beholder under tryk, og derfor er det muligt at opbevare det ved en temperatur på over 100 °C. Quookers patenterede vakuumisolering af beholderen gør endda, at vandet kan opbevares over kogepunktet med meget lidt varmetab.

Den høje opbevaringstemperatur sikrer, at vandet er helt sterilt. Vandets temperatur vil falde til 100 °C, når det løber ud af hanen, og når vandet kommer i kontakt med en kande eller kop, vil temperaturen være cirka 93 °C. Perfekt til te og kaffe. Desuden forbedrer kulstoffiltret i beholderen vandets renhed og smag.

Skal min Quooker slukkes under ferie?

Vi anbefaler, at du slukker din Quooker, når du tager på ferie. Beholderen slukkes med tænd/sluk-knappen øverst på beholderen, som er formet som et Q. På ældre beholdere sidder tænd/sluk-knappen til højre bag på den røde skærm ved siden af stikket til LED-ledningen.

Når du kommer hjem fra ferie, bør du skylle beholderen igennem én gang, før du tager den i brug.

Hvorfor findes der ikke et servicekit til alle beholdere?

Nyere Quooker-beholdere har en teknisk forbedring på indløbssystemet, der øger tidsintervallet imellem servicebehov. Forbedringen betyder, at kalken har meget sværere ved at sætte sig fast i indløbsslangen. Dermed har din Quooker en længere levetid.

Denne ændring i konstruktionen betyder desværre samtidig, at det ikke længere er muligt selv at udføre service på beholderen med et servicekit. Du kan i stedet benytte SWOP, når din beholder trænger til service. Derved sikrer du dig også et års garanti på den "nye" beholder, hvorimod garantien bortfalder, hvis du selv åbner beholderen.

Med SWOP-konceptet har vi sat serviceringen af beholdere i system, hvilket betyder, at vi kan tilbyde en nyserviceret beholder magen til din egen, nemt og hurtigt og med fokus på en bæredygtig genanvendelse af beholderne.

Se de forskellige former for SWOP vi tilbyder.

Hvor finder jeg serienumre på hane, beholder og CUBE?

Følg vejledningen på denne side for at finde serienumre på haner, beholdere og CUBE.