<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Vedligeholdelse af din Quooker

Afkalkning af beholder og hane

Din beholder vil formentlig have brug for service efter 2-5 år. Dette skyldes den store mængde kalk i det danske drikkevand. Når det er tid til service, kan du benytte dig af vores SWOP-koncept. 

Hanetuden, kaldet perlator, og perlatorhuset (som holder den) skal afkalkes ca. 1 gang om måneden i eddike. Det kalker hurtigere til end i almindelige vandhaner, fordi kogende vand udskiller mere kalk end koldt vand. Okker fra vandet kan sætte sig på perlatorhuset og ligne rust. Det forsvinder normalt, når det lægges i blød i eddike.