<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Vedligehold

Tips til brug og rengøring

En Quooker kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse. Men vi har nogle gode råd, som gælder både inden for rengøring, vedligeholdelse og afkalkning. 

  • Rengør med en våd, opvredet klud. Tør derefter hanen med et tørt viskestykke.
  • Rå messing kan poleres med en lille mængde Brasso. Vær forsigtig med ikke at få Brasso ind i hanen, ved tryk-drej-greb og pindgreb, det kan skade hanens elektronik og dækkes ikke af garantien.
  • Bruneret messing kan vedligeholdes med et bruneringskit. Der ydes ikke garanti på forhold vedrørende farveændringer.
  • Du må ikke bruge rengøringsmidler, da opløsningsmidler kan ødelægge hanens elektronik. Sådanne skader vil ikke være dækket af garantien.

Afkalkning af hane og beholder

Hanetuden, kaldet perlator, og perlatorhuset (som holder den) skal afkalkes ca. 1 gang om måneden i eddike. Det kalker hurtigere til end i almindelige vandhaner, fordi kogende vand udskiller mere kalk end koldt vand. Okker fra vandet kan sætte sig på perlatorhuset og ligne rust. Det forsvinder normalt, når det lægges i blød i eddike. 

Din beholder vil formentlig have brug for service efter 2-5 år. Det skyldes den store mængde kalk i det danske drikkevand og afhænger også af dit forbrug af kogende vand. Når det er tid til service, kan du benytte dig af vores SWOP-koncept, hvor vi ombytter din gamle beholder, med en ny-serviceret beholder. 
På den måde genbruger vi vores beholdere i et cirkulært forløb.