Hvorfor findes der ikke et servicekit til alle beholdere? Service & vedligeholdelse

Nyere Quooker-beholdere har en teknisk forbedring på indløbssystemet, der øger tidsintervallet imellem servicebehov. Forbedringen betyder, at kalken har meget sværere ved at sætte sig fast i indløbsslangen. Dermed har din Quooker en længere levetid. Denne ændring i konstruktionen betyder desværre samtidig, at det ikke længere er muligt selv at udføre service på beholderen med et servicekit. Du kan i stedet benytte SWOP, når din beholder trænger til service. Med SWOP-konceptet har vi sat serviceringen af beholdere i system, hvilket betyder, at vi kan tilbyde en ny-serviceret beholder magen til din egen, nemt og hurtigt og med fokus på en bæredygtig genanvendelse af beholderne.