Kan man bruge et blødgøringsanlæg med en Quooker? Generelt

Drikkevandsgodkendte blødgøringsanlæg kan benyttes i kombination med Quooker-produkter. Det kan eksempelvis være blødgøringsanlæg fra BWT, ReWater og AQUA Danmark. Bemærk dog følgende.

Ved installation af blødgøringsanlæg i private hjem, vil man for det meste opleve en større eller mindre forandring af vandets smag alt efter hvor i landet man bor og får sit drikkevand fra.

I enkelte tilfælde kan kombinationen af Quooker CUBE og blødgøringsanlæg have den effekt, at det kolde drikkevand fra CUBE får en dårlig smag. Dette kan undgås ved at blødgøringsanlægget føres uden om køkkenet.

Du må ikke tilslutte Quooker-produkter til en omvendt osmose-installation eller et vandblødgøringssystem, som reducerer pH-værdien i vandet.

Quookers produktgaranti på to år vil fortsat gælde, når der tilsluttes et drikkevandsgodkendt blødgøringsanlæg. Dog forbeholder Quooker sig ret til at afvise reklamationer på produkter, som viser symptomer på et defekt blødgøringsanlæg.