Kan man anvende et BWT-anlæg sammen med en Quooker? Generelt

Drikkevandsgodkendte blødgøringsanlæg baseret på ionbytning fra BWT samt AQUA Danmark er godkendte til brug i kombination med Quooker-produkter.

Du må ikke tilslutte Quooker-produkter til en omvendt osmose-installation eller et vandblødgøringssystem, som reducerer pH-værdien i vandet.

Quookers produktgaranti på to år vil fortsat gælde, når der tilsluttes et Quooker-godkendt blødgøringsanlæg. Dog forbeholder Quooker sig ret til at afvise reklamationer på produkter, som viser symptomer på et defekt blødgøringsanlæg.