Kan man anvende et BWT-anlæg sammen med en Quooker? Generelt

Drikkevandsgodkendte blødgøringsanlæg baseret på ionbytning fra BWT samt AQUA Danmark er godkendte til brug i kombination med Quooker-produkter.

Bemærk at ved installation af blødgøringsanlæg i private hjem, vil man for det meste altid opleve en større eller mindre forandring af vandets smag forskelligt alt efter hvor i landet man bor og får sit drikkevand fra.

I enkelte tilfælde kan kombinationen af CUBE og blødgøringsanlæg have den effekt at det kolde drikkevand fra CUBE får en dårlig smag. Dette kan undgås ved at blødgøringsanlægget føres uden om køkkenet.

Du må ikke tilslutte Quooker-produkter til en omvendt osmose-installation eller et vandblødgøringssystem, som reducerer pH-værdien i vandet.

Quookers produktgaranti på to år vil fortsat gælde, når der tilsluttes et Quooker-godkendt blødgøringsanlæg. Dog forbeholder Quooker sig ret til at afvise reklamationer på produkter, som viser symptomer på et defekt blødgøringsanlæg.